ProtonX

Build to change

ProtonX là công ty công nghệ được thành lập nhằm mục đích đưa những ứng dụng AI tiên tiến nhất vào giải quyết những vấn đề lớn lao của xã hội.

Ba Ngoc

FOUNDER

Ba Ngoc is the Founder of ProtonX and VietAI Hanoi. He loves programming and machine learning and strongly believes that “Machines are capable of getting past the limits of human speed in the future”. He won Singapore UNESCO Open Data and Science Hackathon 2018. 

At VietAI, he’s enthusiastic about teaching students Logistic Regression and Neural Network. 

In 2019, Ngoc was recognized by Google as the first Google Developer Expert in Machine Learning in Vietnam. 

In 2020 and 2021, he has trained more than 120 applicants who passed the Tensorflow exam and became Tensorflow Certificate Holders. 

Since 2021, He has been leading the engineering team at ProtonX to build Knowledge Search Platform, helps users to learn and search for knowledge instantly, accurately on videos. Check his profile on Google Developers Home Page.

Founder’s Profile on Google Home Page

ngoc

Product / Library

Những sản phẩm / thư viện AI chúng tôi phát triển

Studio.

Sáng tạo nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo

MLP-Mixer

Thư viện MLP Mixer sử dụng công nghệ AI mới nhất trên hình ảnh.

ProtonX Transformer

Thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên xây dựng cho các bài toán Máy hỏi đáp (Question – Answering) và Máy dịch (Machine Translation).

Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân tài AI tham gia cùng team xây dựng những Framework AI mạnh mẽ giải quyết những vấn đề khó. 

Lớp học

ProtonX rất coi trọng việc đào tạo với sứ mệnh tạo ra những kỹ sư có khả năng thiết kế thư viện / framework AI lõi.

Đối tác

Chúng tôi phối hợp với những tổ chức / công ty hàng đầu nhằm mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng

ProtonX Blog

09
Th7
THỬ NGHIỆM MLP-MIXER TRÊN BÀI TOÁN NHẬN DIỆN CẢM XÚC

Thử nghiệm MLP Mixer
trên bài toán phân loại cảm xúc

Posted in: AI, MLP, Technology,