Nền tảng sáng tạo nội dung

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn xây dựng nội dụng hiệu quả hơn.

Soạn thảo thông minh

Trình soạn thảo thông minh (Smart Editor) sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tăng năng suất soạn thảo của bạn

Bạn gõ: “Các nhà khoa học có khả năng nghiên cứu tế bào gốc”

Các từ tiếp theo được đề xuất: “từ các mô của người trưởng thành.”

Bộ gõ đủ thông minh để có thể đề xuất dấu câu một cách chính xác.

Đăng tải video

Bảo mật video của bạn mà vẫn giữ tốc độ nhanh

Streaming Video

Truyền tải thông điệp của bạn qua video tốc độ và bảo mật

Thiết kế nội dung

Quản trị và sử dụng lại nội dung hiệu quả

Sáng tạo câu hỏi

Câu hỏi rất giá trị để rèn luyện kiến thức

Giao diện sinh động

Truyền cảm hứng cho bạn sáng tạo mỗi ngày

Bài tập lập trình

Bạn đã từng nghĩ có thể tạo bài tập lập trình học máy trên website? Chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.

Game hóa việc học

Cạnh tranhkhen thưởng gắn kết người dùng của bạn