0
papers

Papers Videos Code

 

Trong quá trình đọc các nghiên cứu AI mới nhất, chúng tôi nhận thấy rằng sẽ rất hữu ích nếu có một chuỗi video dành cho các Research Engineer trao đổi về những bài báo quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và xử lý âm thanh / giọng nói

 

Một bài báo sẽ được bóc tách cụ thể bao gồm:

 

  • Slide + Video giải thích chi tiết
  • Code của bài báo (lập trình bởi Research Engineer từ ProtonX Team)
 
Nếu bạn chưa học AI có thể tham khảo lớp học Deep learning cơ bản tại đây.
10 Tips sử dụng Colab