Khóa học Deep Learning cơ bản

Playlist

25 Videos
Thông tin

Trong video này, mình sẽ gửi đến các bạn khái niệm cơ bản về Machine Learning. Bên cạnh việc giới thiệu khái niệm, cách thức xây dựng mô hình giám sát thì mình cũng gửi đến các bạn một số ứng dụng của AI trong thời điểm hiện tại.

Đây là link blog học Machine Leanring trong 2 tháng của mình.