ProtonX

ProtonX là công ty công nghệ được thành lập nhằm mục đích đưa những ứng dụng AI tiên tiến nhất vào giải quyết những vấn đề lớn lao của xã hội. Chúng tôi là tập hợp những kỹ sư tài năng chú trọng xây dựng các công nghệ AI lõi nhằm tạo ra những sản phẩm đột phá Made by Vietnam.

Hoạt động chủ đạo

  • Xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) lõi

  • Triển khai các nghiên cứu mới nhất và công bố cho cộng đồng

  • Đào tạo các kỹ sư AI tài năng

Thông tin doanh nghiệp

  • Tên: Công ty TNHH Công nghệ ProtonX
  • Mã số doanh nghiệp: 0109984496